Du är här

Ambassadör på uppdrag

Under våren har våra Ambassadörer varit uteb på ett flertal uppdrag.

Mingelmöte på Cancerfonden där Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, berättar om framtiden.

Alexandra Lellky, vår verksamhetsansvarieg, deltar i det årliga mötet på Cancerfonden tillsammans med med Nationella patientföreningar.

Kontakter knöts med bl a Kraftens Hus, Stockholm.

Vi deltog även i Nätverket mot cancer samverkansmöte. Man planerade bl a för Värlscancerdagen 2024 där vi än en gång yfte upp anhörigskapet som tänkt tema. Vi får väl se.

Intern workshop med affärsutvecklaren Åsa Kalee för kartläggning av framtida inkomstkällor.

Antecknat av

Inga-Lill Lelky