Du är här

Anhörigträffar - ta en titt på våra bilder

Våra träffar, Anhörigträffar, är alltid uppskattade och är möjliga att genomföra tack vare våra Ambassadörer runt om i landet. 

Programmet kan bestå av en föreläsare, en cancerkompis som berättar, en representant från någon organisation som berättar om hur Sverige arbetar med t ex anhörigfrågan. 

Våra samtalgrupperna är det som är det viktiga! Vi har en stödmodell som vi arbetar efter som går ut på att alla ska få komma till tals. Du ska få prata till punkt och få återkoppling från andra cancerkompisar.

Allt vi pratar om stannar i gruppen.

Här kommer några bilder från de träffar vi haft under hösten.

När har vi nästa träff? Håll utkik på hemsidan Cancerkompisar.se under rubriken KALENDARIUM eller på Facebook och Instagram.

Cafe-träff i Hässleholm 

Cafe-träff i Stockholm

Vi skickar ibland med en lite påse med matnyttig kunskap och kanske en Läkerol - ask, du vet: makes people talks

Malmö. Nytt för i år var att vi även sände live, det fungerade utmärkt.

Fika ett måste och det uppskattades i både Helsingborg, Hässleholm och Karlskrona

Stockholm.

Inga-Lill Lellky, styr.ordf Cancerkompisar och John Stewart, Nätverket mot cancer 

John Stewart anhörig och styr.ledamot i *Nätverket mot cancer där Cancerkompisar är medlemmar.

*Nätverket mot cancer är en paraplyorganistion som arbetar strategiskt.