Du är här

Häng med på en läsresa tillsammans ...

 

KARTLÄGGNING OM KOMMUNERNAS STÖD TILL ANHÖRIGA (häng med på en liten mini-läsgrupp i fem delar)

 Under 2019 genomförde Anhörigas Riksförbund med hjälp av Martina Takter (Närståendekoordinator i Malmö stad, fil lic i socialt arbete) en riksomfattande kartläggning av stöd till anhöriga i kommunerna.

 

Sveriges 290 kommuner fick likadana enkäter till sina socialchefer, vård- och omsorgschefer, samt chefer för funktionsnedsättningsverksamheterna.

122 kommuner (42 procent) svarade inte alls och bara tre kommuner besvarade alla tre enkäterna.

38 kommuner (13 procent) besvarade två av tre enkäter och resterande 127 kommuner (44 procent) besvarade en av dem.

(Enkäterna togs fram i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga). 

Som Falkenbergare boendes i Varberg får jag väl skämmas å mina två kommuners vägnar som inte svarade på någon av enkäterna men som Hallänning får jag klappa Halmstad, Laholm och Kungsbacka kommun lite på axeln för att de inkom med enkätsvar.

 

Från Facebook: Den här veckan tänkte jag läsa igenom kartläggningen "tillsammans" med er. Med start i morgon tisdag den 30 juni.

Ungefär så här tänker jag att det kommer att se ut:

 TISDAG - Målgrupper, måldokument, avsatt personal.

ONSDAG - Organisering, samverkan med offentliga huvudmän, samverkan med civilsamhälle.

TORDAG - Stöd till anhöriga, information/utbildning/avlastning/avlösning/psykosocialt stöd, möjlighet till stöd på olika språk.

FREDAG - Stödformer, ekonomiskt stöd, stödformer för fysisk hälsa, välfärdsteknik, webbaserade stöd.

LÖRDAG - anhörigas delaktighet i planering och beslut. Stöd till anhöriga på distans. Sekretess och frivillighet.

SÖNDAG - Slutdiskussion och slutsatser.

 * Tills i morgon läser jag sidan 1 - 24. * För er som vill hänga med lite mer så finns kartläggningen i sin helhet här: https://anhorigasriksforbund.se/kartlaggning2019/ 

 

 

Hälsningar

 

Maria Erlandsson kommunikatör Anhörigas Riksförbund