Du är här

Har du frågor om dina rättigheter?

Vi tipsar!Har du som anhörig frågor om om dina/era rättigheter? Anhörigas Riksförbund har en telefonlinje - här sitter volontärer som vet!Anhöriglinjen 0200-239 500Ring! anhörigstödhttps://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/ Lycka till! Inga-Lill LellkyAmbassadör Cancerkompisar