Du är här

Jag börjar tvivla en smula!

De politiska ambitionerna är tydliga, år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa och Skåne ska vara bäst i landet. Det var budskapet på 8till5Healttech, kunskapskonferens om e-hälsa, i Malmö häromdagen.

Finns förutsättningarna? Jag börjar tvivla en smula!

Det verkar finnas ett inbyggt systemfel och verka saknas beslutade rutiner för att skapa avtal för digitala tjänster, tjänster som finns i molnet. Jag går inte in mer på det utan jag föreslår att du tar del av Thomas Frostbergs krönika från dagen, KRÖNIKA 

2014 lanserades Cancerkompisar.se, en digital tjänst, ett stöd, för en stor och dold grupp. En grupp där en och samma person agerar ofrivillig projektledare. De är vårdare, ledsagare, kock, ekonomiansvarig, städare osv. Jag pratar om anhöriga till cancerdrabbade. En grupp som enligt forskningen löper 25 % större risk att själva bli sjuka pga. den stress de lever under.

 

Foto: Pelle Estborn.

Vi erbjuder en cancerkompis.

En cancerkompis är en person som är eller har varit i samma situation och är ett komplement till, men inte en ersättning för, psykolog, kurator. Vi vet att en cancerkompis hjälper och vårt mål är att ingen ska behöva bli sjuk av att ta hand om en cancerdrabbad.

Cancerkompisar avlastar vården genom att arbeta förebyggande och finns till hands dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

Cancerkompisar söker avtal med vården.  

Vi är idag efterfrågade av både landsting, region och kommun och avlastar vårdapparaten med digitalt stöd för anhöriga. En grupp som i sin tur vårdar cancerdrabbade. Cancerfonden kallar det för informell vård som uppgår till 13 % av den totala vårdkostnaden, för hela cancervården, 36 miljarder per år. Med utgångspunkt från detta verkar det inte mer än rimligt att vården borde står en del av finansieringen. Men det har visat sig vara en svår väg att gå då det saknas mottagare, samverkanspartners. Och ingen tycks vilja ta på sig ansvaret för gruppen anhöriga. Moment 22?

 Låt oss samverka och ta vara på oss samhällsentreprenörer. Vi besitter en unik kraft. Vi har ideérna, korta beslutsvägar och finns nära användarna.

För mig var det en givande dag på många sätt. Det gav några nya insikter, en del nya kontakter och jag säger tack till Medicon Village som lottade ut några biljetter och vi fick en av dessa.

 Inga-Lill Lellky

Verksamhetsledare Cancerkompisar