Du är här

Tack styrelsen för 2021

STORT TACK till den styrelse som guidat och lett Cancerkompisar framåt under 2021.

Trots pandemin och få möjligheter att ses "live" lyckade vi med gemensamma krafter förflytta oss framåt.

Vi satte planer för att utvecka medlemsskapet i föreningen samt former för att utveckla teknikniken.

TACK TILL:
Lina Brustad, Emma Hedlund och Susanne Brannebo.

Allt gott!

Inga-Lill Lellky

Ordförande Cancerkompisar