Du är här

Undersökning om anhöriga under pandemin

Hej alla cancerkompisar! Vi vill säga STORT TACK till er alla som deltog i vår undersökning under augusti månad kring hur Corona påverkat dig som canceranhörig under pandemin. Resultatet är värdefullt för oss i vårt fortsatta påverkansarbete med att lyfta anhörigas behov av stöd under/efter en cancerresa. De flesta som svarade upplevde att de är mycket mer oroliga för den cancerdrabbade under pandemin.Vi återkommer längre fram med resultatet.  Du är inte ensam, tillsammans är vi starka.

 Varma hälsningar

Inga-Lill

Ambassadör Cancerkompisar