Du är här

Att sakna

Det är ett privilgeium att känna saknad
Smärtsamt förstås och tungt

Med det berättar om en närhet som fanns
Om värme, ljus och skratt

Att sakna är den andra sidan av att ha fått

Att inte känna saknad är som att aldrig ha älskat 

- Bente Bratlund Maeland