Du är här

Ambassadörsbloggen

Visar inlägg inom Debattartikel. Visa alla inlägg.

Lyft projektledaruppdraget från de anhörigas axlar!

Debattartikel införd idag idag på Nationella Anhörigdagen av Dagens Medicin

Anhöriga i cancervården tar i dag ett orimligt stort ansvar skriver flera debattörer med anledning av Anhörigdagen, som uppmärksammas i dag den 6 oktober.  

Att vara anhörig i cancervården kan liknas vid att vara projektledare för koordination av insatser och åtgärder. Anhöriga som ger omsorg upplever både fysiska och psykiska påfrestningar. Frånvaro från jobb eller studier är ofta nödvändigt och anhöriga beräknas ha 25 procent ökad risk att själva drabbas av sjukdom.

På bilden: några anhöriga som lever eller har levt nära cancer. Källa: Cancerkompisar.se

Undersökningar visar att:

  • 1 av 5 vuxna vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående.
  • 1 av 5 anhöriga som ger omfattande omsorg anger att de fått ekonomiska problem.
  • 1 av 3 anhöriga har ingen att dela ansvaret med.
  • 1 av 3 anhöriga i cancervården har problem med ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter.
  • 3 av 4 anhöriga i cancervården anger att de inte erbjuds psykologisk hjälp från sjukvården.

Anhöriga i cancervården tar i dag ett orimligt stort ansvar. Vi önskar inför årets Anhörigdag att anhörigas behov uppmärksammas, att beslutsfattare verkar för utveckling och samordning av stöd och insatser och att aktörer inom anhörigområdet samverkar för att lyfta projektledaruppdraget från de anhörigas axlar.

Här kan du läsa hela debattartikeln: Anhöriga i cancervården tar i dag ett orimligt stort ansvar

Hälsningar

Inga-Lill Lellky

Verksamhetsledare, Ambassadör Cancerkompisar