Du är här

Ambassadörsbloggen

Visar inlägg inom #Ambassadörsbloggen #Regionalacancercentrum. Visa alla inlägg.

Vi träffar RCC Stockholm Gotland

Verksamhetsansvarig, Alexandra Lellky,  deltog i veckan i Patient- och närståenderådet i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (RCC).

RCC har fokus både på patient och närstående och berättar att man efter mer än 10 år som verksamhet nu uppdaterar med nya representanter till rådet från både närstående och patientföreningar.

 '

71 000 nya cancerfall per år. Vi räknar med minst sex (6) nära anhöriga runt varje cancersjuk vilket blir 426 000 nya anhöriga, varje år!

FOTO: Lotta Forsberg, verksamhetsledare, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

 För oss på Cancerkompisar som arbetar för #anhörigtillcancer är det angeläget att få finnas med i dessa sammanhang. 

Vårt mål är att sprida kunskapen om anhörigas roll och om behovet av emotionellt stöd. 

Vi har som mål att den som är anhörig ska få en tydlig roll i vårdprocessen redan vid det kritiska läget, vid tidig misstanke och/eller vid diagnostillfället.  

Anhöriga står för 13% av cancervården. Motsvarande 300tkr/år.

 

FOTO: Lena Sharp, verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Att delta i RCC Patient och -närståenderådet gör att vi är med och påverkar framtiden mot mer  jämlik vård. Vi kommer att arbeta för att få en representant från Cancerkompisar i varje RCC/region.

Mötet hölls på Kraftens hus.

 

Varma hälsningar

Inga-Lill Grundare Cancerkompisar

 

Har du frågor kring inlägget så finns vi här info [at] cancerkompisar.se