Du är här

Ambassadörsbloggen

Visar inlägg inom Lunch&Learn. Visa alla inlägg.

Lunch & Learn kring anhörigproblematiken, Medicon Village

Unika samarbeten på Medicon Village! Här finns vi samhällsentreprenörerna, Cancerkompisar, tillsammans med forskare, innovatörer och bolag.

I ett unikt pågående forskningsprojektet i samverkan med forskare på RCCs Syd och med stöd av Roche AB och Immunovia undersöker vi canceranhörigas erfarenheter av cancervården samt tittar på hur mycket en Cancerkompis betyder för de anhöriga. Vi på Cancerkompisar är förhoppningsfulla inför forskningsresultaten som blir klara under våren 2018.

Jag hoppas att det ska visa att Cancerkompisar, digitalt stöd, ehälsa – är något som fungerar. Vi vet ju att det fungerar. Det är ett bra komplement till vården och vår långsiktiga plan är att ta in det i vården som en självklar del.

Det är miljarder det handlar om. Detta är en samhällsangelägenhet av allra högsta grad. Och det finns inget lagstöd för att bygga anhörigstöd. Alltså behöver vi vidimera vår forskning och visa att anhöriga lider. De blir sjuka. Till exempel löper de 25 procent större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar.

Några av lunchgästerna: 

Lunch och Learn är ett återkommande evenemang och är öppet för alla. Eventet arrangeras av någon av Medicon Village medlemsorganisationer och eller tillsammans med större nätverksorganisationer (värd). Deltagare köper sin lunch i restaurangen och tar den med sig till nedre delen av restaurangen, Inspira.

Läs Medicon Villages artikel: Forskare gårpå djupet kring anhörigproblematiken vid cancer

Mats Grahn, VD på Immunovia AB, och Jeanette Karlsson, Policy och Market Access Manager på Roche AB berättade om vikten av stötta denna typ av projekt. 

Frågestund med frågor från publiken till:

Från vänster:

Jag, Mats Grahn, VD på Immunovia AB, och Jeanette Karlsson, Policy och Market Access Manager, Magdalena Andersson, PhD, Verksamhetsutvecklare med ansvar för samordning av standardiserade vårdförlopp, Regionalt cancercentrum syd 

Varma hälsningar

Inga-Lill Lellky

Verskamhetsledare, Ambassadör Cancerkompisar