Du är här

Ambassadörsbloggen

Visar inlägg inom #onkologidagar #mässa. Visa alla inlägg.

Onkologi-dagarna Kalmar

Mia Granquist vår Ambassadör i Karlskrona deltog i en av vårdens största mötesplatser, Onkologidagarna i mars 2023.

 

Målgruppen var företag och professioner som arbetar inom cancervården och syftet för Cancerkompisar att delta var att sprida kunskap kring anhörigskapet samt arbeta för kunskapsutbyte med vården, organisationer och industrin.

 

Här finns mer att läsa: Onkologidagarna 2023

 

Vårt syfte att delta uppnåddes med råge tack vara Mias närvaro. Mia hade riggat ett ståbord med mängder av foldrar där hon fick kontakt med 100-tals personer som rörde sig mellan de olika föreläsningarna  under dagarna. Mia deltog själv vid några av föreläsningarna och berättade att vid ett (1) tillfälle nämndes anhöriga. Hon bedömde att ca 50% av deltagarna (500) kände till Cancerkompisar.

 

Några samtal kände extra viktiga och b l a det med med *Kjell Ivarsson som ny nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Han kommer närmast från tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. Samtalet handlade om hur man i framtiden kan satsa på att involvera och göra patienten mer delaktig och då tog Mia upp frågan hur tänker man då på anhörigas betydelse och roll.

FOTO Kjell Ivrasson själv anhörig

Vi vet vi anhöriga spelar en stor roll inom cancervården och att man kan leverera bättre resultat om man samarbetar mer med oss, Sveriges största vårdgivare, de anhöriga och närstående, sk informell vård. När någon är sjuk i cancer innebär är det oftast ett stort antal kontakter med vården och andra delar av samhället. Anhöriga och närstående tar och får ofta ett stort ansvar för att koordinera insatser, ge vård och omsorg och vara ett stöd till patienten.

 

Källa kring informell vård https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/2017/december/vardera-varden-som-narstaende-ger/

 

 

Möten med Onkologi-enheter:

Danderyd, Sahlgrenska, Växjö, Kalmar, Västerås, Västervik, Ystad, Ekilstuna, Umeå, Linköping, Sundsvall, Lund, och Malmö.

 

Möten med organisationer:

RCC uttryckte att i den nya vårdplanen så ska Cancerkompisar finnas först på listan att diskutera.

Cancerfonden, Palliativa registret, Sjuksköterskor i cancervården, Nära cancer, RCC i samverkan, Cancerrehabfonden, Lydiagården

 

FOTO: Mia och Pia Watkinsson, Cancerrehabfonden, generalsekr.

Möten med industrin:

Roche, Astra Zeneca, On life hälsocenter

 

*I uppdraget som nationell cancersamordnare ingår att leda cancerteamet på SKR som både är nationell stödfunktion till kunskapsstyrningsarbetet på cancerområdet och ansvarar för SKR:s åtaganden inom ramen för den överenskommelse som träffas mellan regeringen och SKR på cancerområdet.

STORT TACK Mia som satte av 2 dagar till detta.

Antecknat av

Inga-Lill Lellky, styrelseordförande