Du är här

Ambassadörsbloggen

Visar inlägg inom Cancerfonden. Visa alla inlägg.

Tillsammans mot cancer

Samverkan

Cancerfonden bjuder in föreningar som arbetar med cancer ett antal gånger per år. Syftet med dessa möten är att utbyta erfarenheter och kunskap för att driva arbetet framåt. 

Karin Corbishley på Cancerfonden, Leg. sjuksköterska och sakkunnig onkologi, är vår kontakt som samordnar dessa möten. Någon gång arrangeras även nätverksträffar med bl a andra Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström deltar. Representant från oss är vår grundare och verksamhetsledare Alexandra Lellky.

Nya strategier

En ny strategi är på gång och som tar sikte på 2030 för vad man vill att Sverige ska uppnå. Cancerfondens vision har fokus på fyra delar. Förebygga, upptäcka tidigt, bota fler, leva väl.

Primärvården är en viktig arena. Hur kan patientorganisationerna engageras och samarbeta i detta på bästa sätt? Vi uppmanades att återkomma till Karin Corbishley kring våra funderingar eller tankar kring detta.

De de olika organisationerna informerade om vad som pågår runt om i landet. Det framkom att flera föreningar pratar om de socioekonomiskt utsatta, jämlik vård!

Föreningarna har även ökat sitt arbete kring sociala medier för att nå ut både till medlemmar och om omvärlden. Digitala träffar växer fram. Vi på Cancerkompisar som arbetat digitalt  i över 11 år finns om man behöver input. En utmaning som många vittnar om är att vi har är att nå ut till deltagare kring forskning, här kan vi alla hjälpas åt. 

Det politiska påverkansarbetet är mycket viktigt!

Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström talade på ett seminarium Riksdagen i december om vad den uppdaterade nationella cancerstrategin bör innehålla. Hennes budskap var tydligt: för att minska ojämlikheten i hälsa och för att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva är det helt centralt att enas om en mer ambitiös cancerstrategi med konkreta och mätbara mål. Då vill vi att de påverkbara cancerfallen har minskat med 30 %, att en tredjedel av all cancer upptäcks i ett tidigare stadium, att 80 % överlever sin cancerdiagnos och att alla som lever med och efter en cancerdiagnos ska kunna leva med god livskvalitet.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det pågår ett stort och brett arbete kring cancer och att vi arbetar alla mot samma mål. Jag slås av vilken kunskap vi tillsammans besitter. Vi är stolta över att kunna delta i detta. Tillsammans mot cancer, samverkan är vägen till framgång.

 

STORT TACK för 2023!

Vi önskar oss alla ett Gott slut och ett Gott Nytt År!

Medicon Village, Lund 2023-12-15

Inga-Lill Lellky

Styrelseordförande, grundare Cancerkompisar

 

Till höger i bild (framför killen i rutiga skjortan) syns Alexandra Lellky, Grundare och verksamhetsansvarig

Träff hos Cancerfonden

I veckan var jag på besök i Stockholm och träffade den nya samordaren Karin Corbishley på enheten för Vård och Stöd, hon ersätter Sanna Wärn som vi har haft kontakt med under åren på Cancerfonden, tack för det Sanna!

Det bjöds på lunch och mingel med andra deltagare som var olika patientorganisationer i Sverige, och så vi, anhörigföreningen Cancerkompisar. Vi är väldigt glada att Cancerfonden tycker att anhörigstöd är minst lika viktigt!


Jag, Alexandra och Lellky och Karin Corbishley, samordnare vård och stöd på Cancerfonden.

Vi fick lyssna på Klas Kärre som är ordförande i Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat på Cancerfonden, han berättade bland annat om hur urvalen av forskningsprojekt görs och vilka som får medel. Fick även veta att Sverige ligger på plats 16 på rankingslistan cancerforskning i världen!


Ulrika Sundholm enhetschef vård och stöd på Cancerfonden.

Ulrika berättade mycket spännande nyheter, bland annat att vi som är intresseorganisationer kommer att ha möjlighet att söka organisationsstöd från Cancerfonden, mer info kommer under sommaren!

Varma hälsningar
Alexandra Lellky, strateg på Cancerkompisar

  

 

Reflektioner från Almedalen

Jag åkte till Almedalen och politikerveckan inbjuden av Regionalt Cancercentrum Syd som representant för patient och närståenderådet för att delta i Canccerdagen. Med på resan förutom jag var Mattias Gustavsson, Melanomförbundet, från rådet, Mef Nilbert, chef för Rcc Syd, och Anna Friberg som arbetar med förebyggande frågor och som dessutom sitter med i Cancerkompisars styrgrupp i vårt gemensamma projekt - Morgondagens anhörigstöd.

På Visby lasaret samlades över 100 personer för att prata om hur vi tillsammans kan påverka utvecklingen av framtidens cancervård. Paneldebatten med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström var intressant. Jag blev överraskad över hur påläst han är inom cancerområdet. Men det som gjorde mig lite besviken var att pratades väldigt lite om gruppen anhöriga och närstående, jo man nämnde ordet anhöriga hela tre gånger. Under debatten kunde man kunde sms:a in frågor men min fråga kom inte med, tiden räckte inte till, men när väl debatten var över sprang jag efter Gabriel, fick sagt hej, och lämnade över mitt visitkort från Cancerkompisar.

I ett annat pass under förmiddagen fick Owe Persson, från patient- och närståenderådet RCC Norr, berätta om sin cancerresa och han påpekade vikten av anhöriga och närståendes roll ett flertal gånger.

Någon sammafattning av vad som just den här dagen gav ger jag mig inte på just nu. Både jag och Mattias har fått i uppdrag av Mef att sammanfatta våra intryck och lämna in.

3 500 seminarier pågick under hela veckan och det var helt omöjligt att kunna veta jag skulle välja så det blev mycket spontana möten under våra promenader runt om inne i Visby.

Ett seminarie hade jag bokat in mig på i förväg var "Innovation och entreprenörskap i samhällets tjänst" som arrangerades i samverkan mellan Hjärna Hjärta Cash, Mötesplats Social Innovation (MSI), Center för Socialt Entreprenörskap Sverige (CSES), Reach for Change, Impact Hub Stockholm.

Under ett par timmar nätverkade jag med andra samhällsentreprenörer och fick en del tips och råd samt några nya kontakter kring hur Cancerkompisar kan hitta medel för att driva verksamheten framöver.

Här ser du mig tillsammans med Hannah Sigsjö från Mötesplats Social Innovation och min Rotarkollega Göran Bredinger som delade ut "Göran Bredinger priser" till en ung entreprenör. Prissumman var 50 000 kronor!

Det blev ett flertal tillfällen till samtal med Mef vilket var oerhört värdefullt.

Mef är professor i onkologi och arbetar både som chef på RCC Syd och har en forskartjänst i Köpenhamn vilket innebär att hon har ständig kontakt med vården och kan ge viktig input. Hon är dessutom fullt insatt i vad Cancerkompisar gör och varför vi behövs och det känns så bra!

På bilden: Mef Nilbert och Mattias Gustavsson, patientföreningen Melanom.

Nytt initiativ av Cancerfonden som bjöd in till en workshop med representanter från RCC Syd, RCC Stockholm Gotland, SKL-Sveriges kommuner och landsting och några politiker för att prata samverkan och framtid. Jag och Mattias var inbjudna och här på bilden ser du mig, Sanna Wärn, Cancerfonden, och Mattias. Jag hade förmånen att senare sitta vid samma bord som Sanna och prata vidare. Vi har träffats en gång tidigare när jag var i Stockholm så det kändes bra att får ses igen och prata vidare. Hon följer vårt arbete och hade sett vår nya informationfilm. 

Cancerfondens satsning - hyr en timmes skugga! 

#skuggakuten

Tre dagar går fort och nu ska jag ta tag i de nya kontakterna jag fått och se vad det kan leda till för Cancerkompisars räkning.

Hejdå Almedalen för denna gången.

Hälsningar

Inga-Lill Lellky

Ambassadör och grundare